Τακτοποίηση αυθαίρετων
Ταυτότητα Κτιρίων/ Τακτοποίηση αυθαίρετων ΜΕ Ν. 4495/2017

Αναλαμβάνουμε πανελλαδικά την νομιμοποίηση τμήματος ή ολόκληρου του κτιρίου με τον Ν. 4495/2013.