Ιδιωτικά έργα » Ν. Ηράκλειο
Τριόροφο Κτήριο Κατοικιών

Τριόροφο Κτίριο Κατοικιών στο Ν.Ηράκλειο ΕΚ 2004

Τριόροφο Κτήριο Κατοικιών (Ηπειρώτικα)

Τριόροφο  κτίριο κατοικιών στο Ν. Ηράκλειο (Ηπειρώτικα) Ε.Κ. 2003