Πώληση κατοικιών Καλλίπολη Πειραιάς

Εξαόροφο κτίριο κατοικιών επί πυλωτή με υπόγειο & στέγη.

Εξαόροφο κτίριο κατοικιών στην Καλλίπολη - Πειραιά

Εξαόροφο κτίριο κατοικιών επί της οδού Παπανικολή 18β Καλλίπολη - Πειραιάς