Εταιρεία

Η τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία Γεώργιος Δ. Σπίνος με έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε το 1990 με κύρια αντικείμενα την μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων δομικών έργων.

Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση (μελέτη - σχεδίαση) από έμπειρη ομάδα μηχανικών, με βάση την καλύτερη τεχνική και αισθητική λύση, ανάλογα με την χρήση κάθε κτιρίου (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια).

Μέλημα μας είναι η ασφάλεια λαμβάνοντας υπόψην τους αντισεισμικούς κανονισμούς.

Η μακροπρόθεσμη συνεργασία με επιλεγμένο εργατοτεχνικό προσωπικό, η συνεχής επίβλεψή μας και η αρίστης ποιότητας πιστοποιημένων υλικών δόμησης, έχει σαν αποτέλεσμα την άρτια - αισθητική και τεχνικά ολοκληρωμένη παράδωση ενός έργου.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται και εκτός Αττικής κατασκευάζοντας εξοχικές ή μόνιμες κατοικίες.

Κάθε κατασκευή ξεχωρίζει αισθητικά με βάση το δομημένο περιβάλον, την αναβάθμισή του και τις απαιτήσεις των εργοδοτών μας.