Ιδιωτικά έργα » Πειραιάς

Εξαόροφο κτίριο κατοικιών επί πυλωτή με υπόγειο.

Εξαόροφο κτίριο κατοικιών

Εξαόροφο κτίριο κατοικιών επί πυλωτή με υπόγειο.