Πώληση κατοικίων Λόφος Σκουζέ

Τετραόροφο κτίριο κατοικιών επί πυλωτή με δύο υπόγεια & στέγη.

Τετραόροφο κτίριο κατοικιών στον Λόφο Σκουζέ.

Τετραόροφο κτίριο κατοικιών επί πυλωτή με υπόγειους χώρους στάθμευσης & στέγη επί της οδού Ευαλκίδου 47, Λόφος Σκουζέ.