Ιδιωτικά έργα » Αγ.Παρασκευή
Τριόροφο Κτήριο Κατοικιών

Τριόροφο κτίριο κατοικιών στην Αγ Παρασκευή (Κοντοπεύκο) Ε.Κ. 2003