Τριόροφο Κτήριο Κατοικιών
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση

Τριόροφο κτίριο κατοικιών στην Αγ Παρασκευή (Κοντοπεύκο) Ε.Κ. 2003