Σταμάτα Αττικής
Συγκρότημα Μονοκατοικιών

Συγκρότημα ανεξάρτητων μονοκατοικιών στην Σταμάτα Αττικής , Ε.Κ 2003