Πώληση κατοικιών Καστέλα Πειραιάς

Τριόροφο κτίριο κατοικιών με στέγη.

Τριόροφο Κτίριο Κατοικιών στην Καστέλλα - Πειραιά.

Τριόροφο κτίριο κατοικιών επί πυλωτή με στέγη επί της οδού Νεωρείων 10, Καστέλλα.