Ταυτότητα Κτιρίων/ Τακτοποίηση αυθαίρετων ΜΕ Ν. 4495/2017
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση

Αναλαμβάνουμε πανελλαδικά την νομιμοποίηση τμήματος ή ολόκληρου του κτιρίου με τον Ν. 4495/2013.

  • Μελέτη νομιμοποίησης αυθαιρέτων
  • Βεβαίωση μηχανικού για σύνταξη συμβολαίων
  • Ενεργειακό πιστοποιητικό

 Με τον Ν.4495/2017 δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες με αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετες κατασκευές - πολεοδομικές παραβάσεις, να διατηρήσουν το ακίνητό τους, καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο. ΄Ετσι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από τα πολεοδομικά βάρη - πρόστιμα.
Στα αυθαίρετα ακίνητα, ή ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, τα οποία δεν θα υπαχθούν στην τακτοποίηση, απαγορεύεται η μεταβίβαση και η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος εν ζωή. Για κάθε μεταβίβαση είναι πλέον απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
Επιπλέον, τα ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα υπόκεινται σε ελέγχους, τα δε πρόστιμα θα είναι πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό.

Η εταιρεία μας, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών, για να απαλλαγεί το ακίνητο σας από κάθε πολεοδομική παράβαση.

 

 

 

email: info@g-spinos.gr