βιομηχανικά κτίρια
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση
Κάντε κλίκ για μεγέθυνση

Κατασκευή δύο ανεξάρτητων βιομηχανικών κτιρίων τα οποία εφάπτονται μεταξύ τους σε μήκος 10,00μ.

Το κάθε κτίριο περιλαμβάνει w.c., κουζίνα, χώρο γραφείων και χώρο για ξυλουργικές δραστηριότητες. Οι επιφάνειες των κτιρίων είναι 2.100,00μ2 & 500,00μ2.

Η κατασκευή είναι μεταλλική από μορφωποιημένο χάλυβα ο οποίος εδράζεται σε θεμελείωση από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι εξωτερικοί τοίχοι θα είναι μεταλλικά πυράντοχα πάνελ. Βιομηχανικό δάπεδο στους χώρους ξυλουργικής δραστηριότητας.

Εξωτερικά κουφώματα ρολλά αλουμινίου χρώματος λευκού ηλεκτροστατικής βαφής.