Τακτοποίηση αυθαίρετων
Νομιμοποίηση αυθαίρετων ΜΕ Ν. 4178/2013

Αναλαμβάνουμε πανελλαδικά την νομιμοποίηση τμήματος ή ολόκληρου του κτιρίου με τον Ν. 4178/2013.